Акациев пчелен мед

Акациев пчелен мед добит от Ловешкия регион