Моторае с налични документи за регистрация пали от стартер и манивела