Действащ дърводелски цех

Оборудван с професионални машини.Помещенята са удобни за друг бизнес