голям стар пиринчен чан с полумесеци, 11 см без ухото, сигурно е на повече от 100 години

голям стар пиринчен чан с полумесеци, 11 см без ухото, сигурно е на повече от 100 години