Продавам няколко каски:
Снимка 1,2,3–>20 лв
снимкаа 4,5,6,7-> 30 лв
снимка 8,9,10,11–>40 лв. каската е с врадени очила и слюдата е леко мътна