Купувано от Норвегия.
Никога не е ползвано
Много високо качество