Прекрасен нов екип на GAP
Ватиран, разтеглив
Го. 118-130,Т.88-118, х.118-130,
д. на горното 70,
Д. на долното 100см,
Цена 35лв.