Опел зафира 1.6бензинов 2000г

Продавасе без префърляне
Платено всичко до април 2021