плата подноси и дъски за домакинства

подносите-плата са масивни нови ръчна изработка от орех дъските са от бряст при интерес на лични съобщения