СТОМАНЕНИ КОЗИРКИ И НАВЕСИ
https://navesi.eu

Наименованието на стоманените козирки идва от вида на материала, използван за конструкцията им. Те се изработват от профилна стомана с квадратно или правоъгълно сечение и дебелина на стената от минимум 2 мм. Разкроените стоманени профили се заваряват в избраната проектна конфигурация, след което се шлайфат, почистват, обезмасляват и подлагат на боядисване в цвят желан от клиента. Стоманените козирки се характеризират с голяма здравина и ниска цена.