================= ПРАВИЛА И НАСОКИ С публикуването на безплатна реклама тук, В…


=================

ПРАВИЛА И НАСОКИ
С публикуването на безплатна реклама тук, Вие се съгласявате, че тя е в съответствие с нашите указания и условия, изброени по-долу.

Ние запазваме правото си да редактираме всички реклами в несъотетствие на нашите указания, с цел да бъдат предотвратени злоупотреби и…

Още