Претърсване на керемиди

ВЕЗНИ-10 ЕООД Телефон 0882343325
Претърсване на стари и нови керемиди
18,00 лв. квадратен метър ТРУД И МАТЕРИАЛИ Имаме готовност да поемаме обекти в цялата страна

Разкриване на покрив
Демонтаж на стари летви и мушама
Почистване на покривната площ
Полагане на подкеремидна мембрана
Наковаване на летви двойна скара
Нареждане на старите керемиди
Измазване на капаци с вароциментов разтвор
Гаранция от 7 до 10 години …