Продава ПАРЦЕЛ в Костинброд

Парцелът е с площ от 3365 кв.м, като попада в регулационните граници на гр. Костинброд и е подходящ за изграждането на частен рибарник, парници и др.
Захранван от естествен водоизточник, 4л/минута с температура 25 градуса целогодишно.
Регистриран в Напоителни системи, има сертификат за контрол от Министерство на здравеопазването, становище от Министерство на вътрешните работи, протокол от Дирекция изпитателна лаборатория.
Локация: намира се в северозападната част на града, в близост до бул….