Продава се разработен бизнес

Продава се разрабатено,напълно оборудвано предприятие за ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ с капацитет 1200кг.на час.
Продава се целият бизнес!
Тел.0894766826