Бърза и конфиденциална работа. Разработки от 1. до 4. клас по всички направления за специалност НУП . Изготвяне на план -конспекти , методически разработки, консултация за изпити. Строител”, специалност “Строителство ”.“Помощник в строителството”, специалност “Основни и довършителни работи”.“Озеленител”, специалност “Озеленяване и цветарство”. Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”“Аниматор в туризма”, … Разработки,задачи за студенти -специалност НУП

Бърза и конфиденциална работа. Разработки от 1. до 4. клас по всички направления за специалност НУП . Изготвяне на план -конспекти , методически разработки, консултация за изпити. -Заетост.

Строител”, специалност “Строителство ”.“Помощник в строителството”, специалност “Основни и довършителни работи”.“Озеленител”, специалност “Озеленяване и цветарство”. Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”“Аниматор в туризма”, специалност “Туристическа анимация”.“Фризьор”, специалност “Фризьорство”. Козметик”, специалност “Козметика”. Еколог”, специалност Екология и опазване на околната средаЛятна занималня за деца

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология.

  Подготовка по История за Ученици и Кандидат Студенти, Пловди

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование. Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво.

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните.

  Подготовка по Биология за Кандидат Студенти и Ученици.

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните.

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от ІХ до ХІІ клас. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование. Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование – 8, 9.

  Подготовка по Немски Език за Ученици и Кандидат Студенти Плд

Подготовката е предназначена за всички Кандидат Студенти, които искат да повишат знанията си по дадените предмети за кандидатстване в различни Висши Учебни Заведения със специалност Програмиране. Подготовката е напълно съобразена с формата на Кандидат Студентският Изпит по Специалност Програмиране. За успешната подготовка на Кандидат Студентите са предвидени задачи и упражнения за аудиторна и самостоятелна работа, коментар на самостоятелната работа с цел систематизация и отстраняване на пропуските, препоръчителни помагала за надграждаща подготовка. За да подсигурим удобна среда за работа, в Учебен.