Rig Restarter – дистанционно рестартиране на ригове


Имате проблем с рестартирането на риговете от разстояние, трудно достъпни места или отдалечени от Вашата локация?
Решението е Rig Restarter – дистанционно рестартиране на ригове от всяка точка на земята!

Повечето рестартери прекъсват захранването (прекъсване на верига с висок ампераж), а от там по-малък живот на рестартера и другите компоненти по рига.
Този рестартер се свързва към дъното и няма товар на веригата.
Управлението е лесно през приложение на телефона, а конфигурирането става през Wi-Fi .
Може да се захранва през USB или директно към основното захранването на рига чрез MOLEX или SATA.
Към всеки Rig Restarter има приложена схема – както електрическа, така и схема за свързване с приложението.

Rig Restarter - дистанционно рестартиране на ригове гр. София - image 1

Rig Restarter – дистанционно рестартиране на ригове

36 лв.