SAJ, ограничител за експорт на енергия SEC KIT-T80 с 24 h мониторинг


Решението за нулев износ има за цел да попречи на слънчевите системи да изнасят излишната енергия в мрежата, да гарантира качеството и
форма на вълната на напрежение, предмет на стандартите на местните власти.
SAJ предоставя нулево решение за износ, за да посрещне нововъзникващите технически изисквания и различни приложения на място.
SEC KIT- 220 V – 169 лв. без ДДС
SEC KIT- 380 – 243 лв. без ДДС

#https://solar.olx.bg

#solar #solarinverter

SAJ, ограничител за експорт на енергия SEC KIT-T80 с 24 h мониторинг гр. София - image 1

SAJ, ограничител за експорт на енергия SEC KIT-T80 с 24 h мониторинг

243 лв.

SAJ, мрежови инвертор R5-0.7K-S1-WIFI, DC1.05kWp, 230V .

SAJ, мрежови инвертор 15 KW, 380V за слънчев модул

RACK L, монтажни планки