BRNO

Здравейте , Агентура LEPŠI PRACE набира хора за работа в DAIKIN – BRNO като оператори в производството на климатични системи. Работи се на 3 / три / сменен режим по 8 / осем / часа . Оператори в производството – работи се на машини и монтаж на детайлите . Изисквавиж обявата