Костинброд

Продава ПАРЦЕЛ в Костинброд

Парцелът е с площ от 3365 кв.м, като попада в регулационните граници на гр. Костинброд и е подходящ за изграждането на частен рибарник, парници и др. Захранван от естествен водоизточник, 4л/минута с температура 25 градуса целогодишно. Регистриран в Напоителни системи, има сертификат за контрол от Министерство на здравеопазването, становище отвиж обявата