Западна туя фастигиата с височина от 1м до 1.40м.

Западна туя подходяща за жив плет и единично дърво.Студоустойчива